Eljárásrend diplomázó hallgatók számára 2017/18. tanév

TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMÁZÓ HALLGATÓK DIPLOMAKONCERTEKKEL KAPCSOLATOS TEENDŐIRŐL

 

I. Általános tájékoztató

II. Részletes eljárásrend MA DIPLOMAKONCERTEK esetében

III. Részletes eljárásrend BA és OSZTATLAN képzést lezáró DIPLOMAKONCERTEK esetében

1. sz. melléklet: Diplomakedvezmény Szabályzat

2. sz. melléklet: A hallgatói hang-, video-, és fényképfelvételek készítésének, valamint az elkészült (saját, vagy AVISO) felvételek felhasználásának rendje

3. sz. melléklet: A diplomakoncertek lehetséges helyszínei, alapfelszereltsége, alapszolgáltatásai

4. sz. melléklet: Név- és címhasználati protokoll a diplomaműsor Zeneakadémia honlapján történő megjelentetéséhez

 

 

I. Általános tájékoztató

 1. Az MA diplomakoncertek számára a hallgatóknak egyénileg, közvetlenül kell lefoglalniuk a termet és az időpontot. Klasszikus hangszeres és énekes művész MA szakirányokon a Zeneakadémia Nagytermében diplomázni nem hallgatói jelentkezés, hanem kizárólag főtárgy tanári, illetve tanszékvezetői javaslat alapján, rektori, ill. rektorhelyettesi döntés alapján lehet! A (csoportos) BA, valamint az osztatlan képzést lezáró diplomakoncerteket az oktatók foglalják a tanszéki előadókon keresztül.
   
 2. A 2017/18-as tanévben tervezett MA diplomakoncertek terem- és időpontfoglalására 2017. szeptember 25. és október 20. között van lehetőség a Koncert- és Rendezvényközpont koordinációs osztályán, kedden és csütörtökön délelőtt 9-11 óra között, a Ligeti György épület fszt. 5-ös szobában, vagy a diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen.
   
 3. MA diplomakoncert a szabad időpontok függvényében a Régi Zeneakadémia Kamaratermébe, a Zeneakadémia Solti termébe, X. termébe, illetve a Semmelweis utca 110. terembe foglalható. A Kupolateremben csak ütős hangszeresek diplomázhatnak, hétvégi napokon. Amennyiben valamely diplomázó külső helyszínen szeretne diplomakoncertet tartani, a teremfoglalásról, illetve minden további technikai igényről saját magának kell gondoskodnia. Az aláírt teremigénylő lapot a Koncert- és Rendezvényközpont koordinációs osztályán ez esetben is le kell adni!
   
 4. A diplomázók a koncert napján biztosított helyszíni főpróbán kívül általánosságban egy további próbaidőpontot foglalhatnak, a kért időpont előtt legkésőbb 21 nappal, a próbával kapcsolatos berendezési és hangszerigények megjelölésével. Amennyiben a hallgató a kért, és visszaigazolt próbán 20 percen túli késéssel jelenik meg, a próba elmarad, a hallgató pótlólagos, vagy további próbalehetőséget pedig nem kaphat.
   
 5. A diplomakoncertről az AVISO Stúdió ingyenes hang-, illetve kedvezményes árú videofelvétel készítését vállalja, amennyiben a hallgató az ún. diplomakedvezményre jogosult, és a felvételt az 1. sz. mellékletben részletezett módon és időben megrendeli. Amennyiben az AVISO Stúdió kapacitás hiányában nem tudja vállalni a videofelvételt, a Kommunikációs Igazgatóság – a 2. számú mellékletben részletezett módon és időben igényelendő – előzetes engedélyével és útmutatása alapján a hallgató saját maga is gondoskodhat a videofelvételről.
   
 6. A diplomakoncerteken fotózás kizárólag a Kommunikációs Igazgatóság – a 2. számú mellékletben részletezett módon és időben igényelendő – előzetes engedélyével és útmutatása alapján lehetséges.
   
 7. A Zeneakadémia termeiben készült hang-, video-, és fényképfelvételeket (a továbbiakban: felvételek) a diplomázó hallgatók kizárólag privát archív, ill. tanulmányi céllal (pl. versenyjelentkezéshez, demóanyaghoz) használhatják fel. Az AVISO Stúdió által készített – a professzionális minőség biztosítékául a Zeneakadémiára utaló vízjellel ellátott – videofelvételek legfeljebb 1 tételnyi, vagy 5 percnyi részletének saját, ill. közösségi oldalon történő megosztása megengedett. Minden más felvétel felhasználása, ill. közzététele (nyilvánosság előtti megosztás akár saját honlapon, akár közösségi oldalon, sugárzás, stb.) semmilyen módon nem megengedett, mivel azok minősége nem szavatolható. Ettől eltérő felhasználás kizárólag a Kommunikációs Igazgatóság előzetes különleges engedélyével lehetséges, melyet a kommunikacio[kukac]zeneakademia.hu címen szükséges megigényelni, a tervezett felhasználás előtt legalább 5 munkanappal.
   
 8. A termek alapfelszereltségéről és az igénybe vehető szolgáltatásokról a 3. sz. mellékletben található részletes tájékoztatás. Az Egyetem az MA diplomázók részére ingyenesen kizárólag ezeket a szolgáltatásokat nyújtja, és csak akkor, ha a hallgató azokat a lentebb meghatározott módon és időben megrendeli, és megrendeléséről érvényes visszaigazolást kap. Amennyiben a diplomázó hallgató nem, vagy hiányosan, illetve késve küldi el a kért információkat, az Egyetem nem garantálja sem a felvételek elkészítését, sem a technikai, és az alapszolgáltatáson túli hangszerigények biztosítását. Az Egyetem ezen túlmenően semmilyen más felmerülő költséget – közreműködők honoráriuma, zenekari anyag kölcsönzésének díja, promóciós kiadványok készítése, technikai eszközök bérlése, stb. – nem tud vállalni.

Külső helyszínen tartott koncertek esetében az Egyetem semmilyen szolgáltatást (felvétel, hangszerek biztosítása, stb.) nem biztosít, és semmilyen költséget nem vállal.
 

A diplomakoncertek után a Zeneakadémia épületeiben és termeiben a koncerten megjelenő vendégek étellel és itallal történő megvendégelése nem lehetséges.

 

Igénylőlapok letöltése itt:

 


II. Részletes eljárásrend MA DIPLOMAKONCERTEK esetében

II. 1.  A teremfoglalás menete

 1. Az MA diplomázó hallgatók (kivéve a karmester, karvezetés és zeneszerzés szakos hallgatókat) a diplomakoncertjük időpontját egyénileg foglalják 2017. szeptember 25. és október 20. között személyesen a Koncert- és Rendezvényközpont koordinációs osztályán, kedden és csütörtökön délelőtt 9-11 óra között, a Ligeti György épület fszt. 5-ös szobában, vagy a diplomafoglalas@zeneakademia.hu e-mail címen.
   
 2. Az előzetesen lefoglalt, megjelölt időpontot egyeztetik, és az időpontfoglaláskor kapott, vagy a honlapról letölthető teremigénylő lapot aláíratják az érintett főtárgy tanárral, tanszékvezetővel/szakcsoportvezetővel és a tanulmányi előadóval.
   
 3. A diplomakoncertről az AVISO Stúdió ingyenes hang-, illetve kedvezményes árú videofelvétel készítését vállalja, amennyiben a hallgató az ún. diplomakedvezményre jogosult, és a felvételt az 1. sz. mellékletben részletezett módon és időben megrendeli. Ennek megrendelése a teremfoglaláskor kapott (vagy a fentebb letölthető) igénylőlapok kitöltésével lehetséges. A diplomakedvezmény igényléséhez főtárgy tanár, tanszékvezető/szakcsoportvezető és tanulmányi előadó aláírása szükséges!
   
 4. A hallgatók a kitöltött adatlapokat a szükséges aláírásokkal együtt a lehető legrövidebb időn belül (maximum 2-3 hét) visszaviszik a Koncert- és Rendezvényközpont koordinációs osztályára, illetve az AVISO Stúdióba (Ligeti épület II. emelet 211-es szoba). Az előzetes időpontfoglalás csak az aláírt teremigénylő lap visszajuttatását követően válik véglegessé!

   
 5. A teremigénylő lapon a várható színpad berendezési és hangszerigényt, valamint a várható maximális előadói apparátust fel kell tüntetni. A teremigénylő lapon is rögzített főpróba időpontja csak rendkívüli esetben módosítható.

 

II. 2.  Az MA hallgatók feladatai a diplomakoncertet megelőzően

 1. A hallgatók a diplomakoncertjük előtt legkésőbb 30 nappal kötelesek elküldeni az alábbi e-mail címekre
 • a diplomakoncert végleges műsorát, közreműködőit, a műsorszámok hosszát és hangszer-összeállításait,

valamint kötelesek pontosítani a teremigénylő lapon előzetesen már jelzett, a koncertre vonatkozó technikai igényeket, úgymint:

 • igényelt hangszerhangolás (csembaló esetén a kívánt hangmagasság és temperatúra is),
 • esetleges hangszerigény,
 • színpad berendezés (székek, kottapultok száma, besetzung, stb.)
   

Különleges berendezési és hangszerigények esetén ezt érdemes minél előbb jelezni, mert a kérések teljesítése csak ebben az esetben garantálható!

e-mail: avisodiploma[kukac]zeneakademia.hu; diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu
 

 1. Fentiekkel párhuzamosan, azaz legkésőbb 30 nappal a koncert előtt kötelesek a diplomakoncert végleges műsorát elküldeni e-mailben a tanszékvezetőnek/szakcsoportvezetőnek, valamint a tanulmányi előadónak.
   
 2. A diplomakoncertjük előtt legkésőbb 30 nappal kötelesek pontosítani a teremigénylő lapon előzetesen már jelzett, a koncertre vonatkozó hang-, vagy videofelvételi igényeket.

e-mail: avisodiploma[kukac]zeneakademia.hu, másolatban: diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu
 

 1. Amennyiben az AVISO Stúdió kapacitás hiányában nem tud eleget tenni a videofelvétel-igénynek, vagy amennyiben a diplomázó más módon kíván a diplomakoncertről videofelvételt készíteni, illetve amennyiben a koncerten fényképfelvételek készítését tervezik, legkésőbb 30 nappal a koncert előtt kötelesek arra a Kommunikációs Igazgatóságtól engedélyt kérni a 2. sz. mellékletben szereplő formalevél segítségével. Az engedély birtokában a hallgatók, ill. az engedélyben felhatalmazott közreműködők kötelesek a Kommunikációs Igazgatóság útmutatása alapján eljárni. Engedély hiányában a elyszínen a biztonsági szolgálat a felvételek készítését megakadályozhatja.

e-mail: kommunikacio[kukac]zeneakademia.hu
 

 1. A diplomakoncerteket a koncert előtt egy hónappal jelentetjük meg a Zeneakadémia honlapján. Ennek érdekében a diplomázók legkésőbb 30 nappal a koncert előtt kötelesek a koncert végleges műsorát és közreműködőit a Zeneakadémia honlapján szokásos formátumban (4. sz. melléklet) megküldeni. A Régi Zeneakadémián, illetve kisebb termekben rendezett diplomakoncerteket csak akkor érdemes a honlapra kitenni, ha a diplomázó által meghívott vendégeken túlmenően még külső vendégek számára is van hely a teremben.

e-mail: diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu
 

 1. A Zeneakadémia Nagytermében és Solti György Kamaratermében rendezett diplomákra ingyenes belépőjegyeket telepítünk. Az itt diplomázók legkésőbb 30 nappal a koncert előtt kötelesek e-mailben jelezni a Koncert- és Rendezvényközpont kijelölt rendezvényszervezőjének, hogy hány belépőt szeretnének saját meghívottaik számára. A koncert csak ezt követően kerülhet ki a honlapra.
   
 2. A diplomázók a koncert napján biztosított helyszíni főpróbán kívül általánosságban egy további próbaidőpontot foglalhatnak valamely kisebb teremben, a szabad kapacitás függvényében, a kért időpont előtt legkésőbb 10 nappal, a próbával kapcsolatos berendezési és hangszerigények megjelölésével. Amennyiben a hallgató a kért, és visszaigazolt próbán 20 percen túli késéssel jelenik meg, a próba elmarad, a hallgató pótlólagos, vagy további próbalehetőséget pedig nem kaphat.

e-mail: diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu

 

A diplomakoncertek után a Zeneakadémia épületeiben és termeiben a koncerten megjelenő vendégek étellel és itallal történő megvendégelése nem lehetséges.


 

III. Részletes eljárásrend BA és osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek esetében

III. 1. A teremfoglalás menete

A csoportos BA, valamint az osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek számára az időpontokat és termeket az oktatók igénylik a tanszéki előadóknál, akik továbbítják a Koncert- és Rendezvényközpont koordinációs osztályára a kéréseket, és egyeztetik az időpontokat. A diplomakoncert esetleges hangfelvételét is a tanszéki előadók rendelik meg a tanszékek igénye alapján, felvétel egyéni megrendelésére nincs lehetőség.

 

III. 2. A BA, valamint az osztatlan képzésben részt vevő diplomázó hallgatók feladatai a diplomakoncertet megelőzően

(kivéve a karmester, karvezetés és zeneszerzés szakos hallgatókat)

 

 1. A hallgatók a diplomakoncertjük előtt legkésőbb 30 nappal kötelesek elküldeni az alábbi e-mail címekre a koncertre vonatkozó pontos információkat:
 • a diplomakoncert végleges műsora, közreműködői, a műsorszámok hossza és hangszer-összeállítása,
 • igényelt hangszerhangolás (csembaló esetén a kívánt hangmagasság és temperatúra is),
 • esetleges hangszerigény,
 • színpad berendezés (székek, kottapultok száma, besetzung, stb.).

e-mail: avisodiploma[kukac]zeneakademia.hu; diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu
 

Amennyiben a diplomázó hallgató nem, hiányosan, vagy késve küldi el a kért adatokat, az Egyetem nem garantálja sem a technikai igények biztosítását, sem az esetlegesen megrendelt hangfelvétel elkészítését.

Külsős videofelvétel készítésére, illetve a felvétel felhasználására vonatkozóan a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek érvényesek.
 

 1. Fentiekkel párhuzamosan, azaz legkésőbb 30 nappal a koncert előtt kötelesek a diplomakoncert végleges műsorát elküldeni e-mailben a tanszékvezetőnek/szakcsoportvezetőnek, valamint a tanulmányi előadónak.
   
A diplomakoncertek után a Zeneakadémia épületeiben és termeiben a koncerten megjelenő vendégek étellel és itallal történő megvendégelése nem lehetséges.

 

1. sz. melléklet:

Diplomakedvezmény Szabályzat

Tájékoztató a diplomakoncert hang- és videofelvételével kapcsolatban

 

Mi a diplomakedvezmény?

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem térítésmentesen biztosítja az első mesterképzésben részt vevő, egyetemi tanulmányaikat nappali tagozaton folytató hallgatók diplomahangversenyeinek professzionális hangfelvételét. (BA és osztatlan diplomák esetleges hangfelvételét a tanszéki előadók rendelik meg a tanszékek igénye alapján, felvétel egyéni megrendelésére nincs lehetőség). A diplomakedvezmény keretében a diplomázó a hangversenyt követő 30 napon belül 1 kópia szerkesztett CD lemezt vehet át térítésmentesen az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztályon. A diplomakedvezmény így az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában: diplomahangverseny hangfelvétele (a főpróba rögzítése nélkül); koncertfelvétel mastering (a rögzített hanganyag szerkesztése CD formátumra); CD-írás CD-R lemez.

 

Hogyan vehető igénybe a diplomakedvezmény?

A diplomakedvezményhez pontosan ki kell tölteni a teremfoglaláskor kapott (vagy a honlapról letölthető) „Igénylőlap a diplomakedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványt. A nyomtatványt a diplomázónak alá kell írnia, valamint alá kell íratni a főtárgy tanárral, a tanszékvezetővel és a szakonként illetékes tanulmányi előadóval, és leadnia az AVISO Stúdióba (Ligeti épület II. emelet 211-es szoba). Hiányosan kitöltött, vagy késve leadott igénylőlap esetén az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály a hangfelvétel készítését nem vállalja!

 

Milyen további (szerzői jogi) feltételekkel vehető igénybe a diplomakedvezmény?

A diplomakedvezmény keretében készült hangfelvétellel kapcsolatban az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály minden jogot fenntart. A hangfelvétel 100 példányt meghaladó engedély nélküli másolása, kereskedelmi célú terjesztése nem megengedett. Az elkészült hangfelvétel 1 kópiája elhelyezésre kerül az AVISO archívumában, melyhez a nyilvános hozzáférés (kutatói munka stb.) engedélyezésének jogát az Egyetem fenntartja.

 

Milyen további szolgáltatások vehetők igénybe a diplomakedvezményen kívül?

A diplomahangversenyhez kapcsolódóan az AVISO még számos szolgáltatással áll a hallgatók rendelkezésére, melyekért az önköltségi árat meg nem haladó szolgáltatási díjat számít fel az Egyetem. Lehetőség van a diplomahangverseny 1 kamerás HD minőségű videofelvételére, valamint a főpróba rögzítésére, ez utóbbi felhasználásával esetleges montírozásra, stb. Ebben az esetben a Megrendelőlap stúdiótechnikai szolgáltatások elvégzésére c. űrlapot kell kitölteni, amelyhez a már említett helyeken lehet hozzájutni.

A megrendelt szolgáltatásokat (ingyenes hangfelvétel és térítésköteles szolgáltatások) az AVISO csak abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a diplomázó diplomakoncertje előtt legkésőbb 30 nappal megküldi számára a diplomakoncert végleges műsorát, a műsorszámok hosszát és hangszer-összeállításait. A megrendelés azonban csak az arra érkező visszaigazolás esetén tekinthető véglegesnek!

e-mail: avisodiploma@zeneakademia.hu

 

Az elkészült felvételek felhasználására vonatkozóan az „Eljárásrend diplomázó hallgatók számára” 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek érvényesek.

 

2. sz. melléklet:

A hallgatói hang-, video-, és fényképfelvételek készítésének, valamint az elkészült (saját, vagy AVISO) felvételek felhasználásának rendje

 

1. Hang-és videofelvételek készítésének rendje

Amennyiben az AVISO Stúdió kapacitás hiányában nem tud eleget tenni a videofelvétel-igénynek, vagy amennyiben a diplomázó más módon kíván a diplomakoncertről videofelvételt készíteni, legkésőbb 21 nappal a koncert előtt köteles arra a Kommunikációs Igazgatóságtól engedélyt kérni a kommunikacio@zeneakademia.hu címen, a melléklet végén található mintalevél segítségével. Az engedély birtokában a hallgatók, ill. az engedélyben felhatalmazott közreműködők kötelesek az alábbiakban részletezett, külsős felvételekre vonatkozó technikai paraméterek szerint eljárni. Engedély hiányában, illetve a paraméterektől való eltérés esetén a helyszínen a biztonsági szolgálat a felvételek készítését megakadályozhatja.

 

2. Fotózás rendje

A diplomakoncerteken fotózás kizárólag a Kommunikációs Igazgatóság előzetes engedélyével és útmutatása alapján lehetséges. Az engedélyt legkésőbb 30 nappal a koncert előtt szükséges megkérni a kommunikacio@zeneakademia.hu címen a melléklet végén található mintalevél segítségével.

 

3. Külsős stábok által készített hang-, video- és fényképfelvételek engedélyezhető technikai paraméterei

Külsős hangfelvételek kizárólag a Kommunikációs Igazgatóság engedélyét követően, az AVISO Stúdióval egyedileg egyeztetett paraméterekkel készíthetők.

A Zeneakadémia termeiben külsős videofelvételeket kizárólag egy darab, a terem hátuljában a leghátsó széksor mögött kijelölt kamerahelyen, állványra helyezett kamerával lehet készíteni.

A Zeneakadémia termeiben megrendezett koncerteken fényképfelvételek a terem hátuljában a leghátsó széksor mögül, ill. az oldalsó járásokból a X. sortól hátrafelé készíthetők, szigorúan a közönség megzavarása nélkül. Vaku, AF-fény, sorozatos expozíció használata tilos, és lehetőség szerint a fényképezőgép csendes módja, illetve hangtompító felszerelés használandó.

 

4. A felvételek felhasználásának szabályai

A Zeneakadémia termeiben készült hang-, video- és fényképfelvételeket (a továbbiakban: felvételek) a diplomázó hallgatók kizárólag privát archív, ill. tanulmányi céllal (pl. versenyjelentkezéshez, demóanyaghoz) használhatják fel.

Az AVISO Stúdió által készített – a professzionális minőség biztosítékául a Zeneakadémiára utaló vízjellel ellátott – videofelvételek legfeljebb 1 tételnyi, vagy 5 percnyi részletének saját, ill. közösségi oldalon történő megosztása megengedett. Minden más, külsős stábok által készített felvétel felhasználása, ill. közzététele (nyilvánosság előtti megosztás akár saját honlapon, akár közösségi oldalon, sugárzás stb.) semmilyen módon nem megengedett, mivel azok minősége nem szavatolható. A felvételek fentiektől eltérő módon történő felhasználása kizárólag a Kommunikációs Igazgatóság előzetes különleges engedélyével lehetséges, melyet a kommunikacio@zeneakademia.hu címen szükséges megigényelni a tervezett felhasználás előtt legalább 5 munkanappal, a felhasználni kívánt felvétel(ek) mellékelt megküldésével, és a felhasználás pontos idejének, helyének, módjának részletezésével.

 

Engedélykérő formalevél külsős felvétel esetére
 

Tisztelt Kommunikációs Igazgató Asszony!

Az alábbi paraméterekkel szeretném engedélyét kérni MA / BA / osztatlan képzést lezáró diplomakoncertemen történő videofelvétel készítéséhez:

 • időpont:
 • helyszín (terem neve):
 • felvétel jellege (fotó/videó/hang):
 • használni tervezett eszközök:
 • közreműködők neve, cégneve (ha van), telefonszáma:

Nyilatkozom, hogy a felvétel kizárólag archív, ill. tanulmányi célokra készül.

Tudomásul veszem, hogy a felvétel részleteiben sem kerülhet sugárzásra, vagy nagy nyilvánosság előtti megosztásra saját honlapon és közösségi oldalon sem; továbbá, hogy a felvétel bármilyen terjedelmű, professzionális, ill. kereskedelmi célú felhasználása kizárólag a Kommunikációs Igazgatóság előzetes különleges engedélyével lehetséges.

 

Üdvözlettel,

aláírás

 

3. sz. melléklet:

A diplomakoncertek lehetséges helyszínei, alapfelszereltsége, alapszolgáltatásai

A diplomakoncertek lehetséges helyszínei, alapfelszereltségei, alapszolgáltatásai

 

 1. Régi Zeneakadémia Kamaraterem (hétköznapokon 9.00-21.00-ig, szombaton 15.00-18.00-ig foglalható, a színpad maximális befogadóképessége cca. 23 fő, a terem befogadóképessége 130 fő):
 • kottaállványok, székek
 • zongora, csembaló, portatív orgona (egyéb hangszer külön egyeztetés szerint, a korlátozott hangszerszállítási lehetőségek figyelembe vételével!)
 • karmesteri-, szóló cselló-, kórusdobogó
 • zongora-, orgona-, illetve csembalóhangolás
 • színpad berendezés (előzetesen jelzett információk alapján)
 • ruhatári személyzet
   
 1. Semmelweis utca, 110. terem (hétköznapokon 18.00-20.30-ig, szombaton 14.00-17.30-ig foglalható, a színpad maximális befogadóképessége 10 fő, a terem befogadóképessége 50 fő):
 • kottaállványok, székek
 • 2 zongora, cimbalom
 • zongorahangolás
   
 1. Liszt Ferenc tér, X. terem (a színpad maximális befogadóképessége 12 fő, a terem befogadóképessége 50 fő)
 • kottaállványok, székek
 • zongora, hárfa (egyéb hangszer esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás
   
 1. Liszt Ferenc tér, Solti György Kamaraterem (a színpad maximális befogadóképessége 35-40 fő, terem befogadóképessége cca. 300 fő):
 • kottaállványok, székek
 • zongora, hárfa (egyéb hangszer esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás
 • kórusdobogó
 • karmesteri emelvény (1,2×1,2 m alapterülettel), karmesteri pult
 • színpad berendezés (előzetesen jelzett információk alapján)
 • jegyszedő, hostess-szolgáltatás
   
 1. Liszt Ferenc tér, Kupolaterem (csak ütős diplomákhoz, hétvégi napokra foglalható, a terem maximális befogadóképessége mindösszesen cca. 80 fő – közreműködők és közönség együttesen!)
 • kottaállványok, székek, kórusdobogó
 • 2 zongora, hárfa (egyéb hangszer esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás
   
 1. Liszt Ferenc tér, Nagyterem (a színpad maximális befogadóképessége kórusüléssel együtt cca. 120 fő, a nézőtér befogadóképessége cca. 800 fő):
 • kottaállványok, székek
 • 2 zongora, hárfa (egyéb hangszer esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás
 • kórusdobogó
 • karmesteri emelvény (1,2×1,2 m alapterülettel), karmesteri pult
 • színpad berendezés (előzetesen jelzett információk alapján)
 • jegyszedő, hostess-szolgáltatás

 

Alapszolgáltatáson túli igény esetén egyedi elbírálás alapján, a kapacitás függvényében tud az Egyetem biztosítani hangszereket, ill. technikai eszközöket, az MA diplomakoncertek esetében. BA, ill. osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek esetén alapszolgáltatáson túli igényekre nincs lehetőség.


 

4. sz. melléklet:

Név- és címhasználati protokoll a diplomaműsor Zeneakadémia honlapján történő megjelentetéséhez

Név- és címhasználati protokoll a diplomaműsorok Zeneakadémia honlapján történő megjelentetéséhez

___________________

ZENESZERZŐ

 • A zeneszerzőknek csak a családnevét használjuk a honlapon, kivéve,
 • ha a zeneszerző él; ez esetben mindig kiírjuk a teljes nevét, vagy ha a családban több jelentős muzsikus is működött; ez esetben pl.: J. S. Bach, C. P. E. Bach.

__________________

MŰCÍM

 • Sorszámok esetén mindig arab számokat használunk: 9. szimfónia, 15. rapszódia, 88. szimfónia, szimfóniák esetében a sorszámot és a hangnemet is jelezzük; a hangnem a sorszám után közvetlenül, zárójelben szerepel; pl.: 9. (d-moll) szimfónia, 8. (F-dúr) szimfónia
 • Amennyiben egy műnek nincs sorszáma, akkor a hangnem zárójel nélkül szerepel, pl.: d-moll zongoraverseny, G-dúr zongoranégyes
 • A sorszám, a hangnem és a műfaji cím után következik az opus- vagy jegyzékszám. Az opusszám a műcím része, és vesszővel elválasztva következik; az „op.” kisbetűvel írandó és szóköz választja el a számtól, amely után nem áll pont; pl.: 5. (D-dúr) szimfónia, op. 107, 9. (d-moll) szimfónia, op. 125. Amennyiben egy darabnak egy adott opuszon belül sorszáma van, az opuszon belüli sorszámot törtjellel elválasztva írjuk, nem használjuk a „no.” formát; pl.: a-moll vonósnégyes, op. 44/1 (és nem: op. 44 no. 1)
 • A jegyzékszám a műcímet szintén vesszővel elválasztva követi; pl.: d-moll zongoraverseny, K. 466. Az egyetlen betűvel jelölt jegyzékeknél használunk pontot a betű után, pl.: K. 467; a több betűvel jelölt jegyzékeknél nem használunk pontot a rövidítések után; pl.: BWV 988; RV 271
 • Amennyiben egy műnek ragadványneve is van, akkor két eset lehetséges: a műnek nincsen sorszáma; ez esetben a hangnem után írjuk a ragadványnevet, pl.: C-dúr („Dissonanzen”) vonósnégyes, K. 465, cisz-moll („Holdfény”) szonáta, op. 27/1, vagy a műnek van sorszáma; ez esetben a sorszámot a hangnem követi zárójelben, így a ragadványnév a cím legvégére kerül zárójelben, pl.:, 5. (D-dúr) szimfónia, op. 107 („Reformáció”)
 • Ha egy műből csak egy tétel hangzik el, a tétel a teljes műcím után gondolatjellel elválasztva következzen; a tételek sorszámait arab számmal írjuk, pl.: C-dúr csellószvit, BWV 1009 – Prelúdium, c-moll zongoraötös, op. 1 – 1. tétel. Amennyiben egy műből közelebbről meghatározatlan részletek hangzanak el, a „részletek” szó a műcím után zárójelben szerepeljen.
 • Ha egy kamaraműben zongora és egy másik hangszer játszik, először szerepelnek a hangszerek kötőjellel írva, második helyen a zongora, majd utána a műfaji megnevezés külön írva, pl. F-dúr cselló-zongora szonáta, op. 5/1
 • Általában törekedjünk a magyar elnevezések használatára.

__________________ 

KÖZREMŰKÖDŐK

A közreműködők után a hangszert zárójelben kell megadni, több azonos hangszeren játszó közreműködő esetén a nevek között vessző, a hangszer után (amennyiben a felsorolás folytatódik), pontosvessző szerepeljen. Pl. XY, XY (hegedű); XY (zongora); ill. énekeseknél: XY (szoprán)