Felvételi követelmények - Előkészítő Tagozat Rendkívüli Tehetségek Gondozására

Zongora:

 • J. S. Bach: egy prelúdium és fúga
 • egy teljes klasszikus szonáta
 • egy jelentős romantikus mű
 • egy XX. vagy XXI. századi mű

 

Hegedű:

 • egy Mazas-nehézségű etűd
 • egy előadási darab
 • egy koncerttétel

 

Gordonka:

 • egy szóló, valamint egy vagy két zongorakíséretes darab

 

Szolfézs meghallgatás:

 • A zenei hallás felmérése: hangközök éneklése – oktávig
 • Hármashangzatok ismerete: dúr-moll, szűkített-bővített és fordításaik
 • 5 szabadon választott népdal éneklése és elemzése

 

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár