Felvételi információk - Rendkívüli Tehetségek Képzője

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzője (RTK) működtetésének alapvető célja a már fiatal korban megnyilvánuló kimagasló zenei tehetségek időben történő felkutatása, s az e tehetséggel rendelkező gyermekek képességeinek kibontakoztatásához oly módon nyújtott segítség, hogy zeneakadémiai tanulmányaik során művészi képességeik lehető legmagasabb fokára jussanak és pályafutásuk során Alma Materüknek méltó hírét vigyék szerte a világban. 

Az RTK-ra a jelentkezési határidő napján legalább 10. életévét, legfeljebb 15. életévét betöltött, középiskolai tanulmányait még meg nem kezdett tanuló jelentkezhet. Kivételes méltányosságból a rektor engedélyezheti 10. életévét még be nem töltött tanuló jelentkezését is.

Az RTK-n hegedű, gordonka és zongora szakon folyik képzés.

(Más szakon csak kivételes, egyedi esetben szervezhető képzés; ilyen szakra csak a rektor engedélye alapján fogadható el jelentkezés, és csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételével az RTK valamennyi oktatója egyetért.)

Tanszaki ajánlás alapján jelentkezhet az RTK-ra a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakgimnázium 15. életévét már betöltött tanulója is. 15. életévét betöltött jelentkező csak akkor vehető fel az RTK-ra, ha felvételét a rektor engedélyezi és az RTK valamennyi oktatója egyhangúlag támogatja.

A jelentkezőnek főtárgyból és hallásgyakorlatból kell felvételi vizsgát tennie.

 

 

A felvételi vizsga időpontja:

2018. március 12. (hétfő) 10 óra, Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

 

A jelentkezési lap letölthető innen, vagy a LFZE Oktatási és Tanulmányi Osztályán Vadon Andreától lehet kérni. Ugyanott kérjük leadni a kitöltött jelentkezési lapokat, vagy postai úton beküldeni az Egyetem címére a lenti határidőig (cím: 1077 Wesselényi utca 52., földszint, 010. iroda).

 

Jelentkezési határidő:

2018. február 16. (péntek)