Az ÚNKP ösztöndíjprogram Bolyai+ kategóriájának pótmeghirdetése

2018. június 16.

Az EMMI a 2018/2019. tanévre szóló ÚNKP ösztöndíjprogram Bolyai+ (oktató-kutató) kategóriájában pótmeghirdetést tett közzé.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Tudományos Akadémia kérésére a 2018/2019. tanévre szóló ÚNKP ösztöndíjprogram Bolyai+ (oktató-kutató) kategóriájában pótmeghirdetést tett közzé.

 

A pótmeghirdetésben pályázatra jogosultak

  • az MTA 2018. évi nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert ÉS
  • várhatóan 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyban álló azon személyek, akik a pályázat benyújtásakor a Zeneakadémiával 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. között oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkeznek (vagy legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig várhatóan ilyen jogviszonyuk keletkezik).

 

Az ösztöndíj összege: 200.000,- Ft/hó/fő

 

A pótmeghirdetésre a pályázat benyújtási határideje: 2018. július 16.

 

A teljes pályázati csomag (tömörített zip formátumban) letölthető innen.

 

A pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott formában és dokumentumokkal kell eljuttatni postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának titkárságára (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) az alábbiak szerint:

 

  • papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés, valamint
  • nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók a vonatkozó pályázati kiírás 11.2.1. pontjában meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).
  • A pályázati anyagot a Zeneakadémia rektorának, Dr. Vigh Andreának címezve kell postázni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n vagy DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a Zeneakadémiára megérkezett, valamint hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatók el: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG.

 

Kapcsolat:

A Zeneakadémia intézményi ÚNKP-ügyintézője Kőrösi Márta titkársági munkatárs. Elérhetőségei:

  • Doktori Iskola titkárság, LFZE Főépület (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.), I. em. IV-es szoba; ügyfélfogadási idő: K, Cs: 10.00-16.00, P: 10.00-13.00
  • Telefon: 06-1-462-4641
  • E-mail: korosi.marta@zeneakademia.hu