Gyakorlóiskolai (konzervatóriumi) képzést, művész-tanárképzést szolgáló eszközök fejlesztése

A művészetoktatás, ezen belül a középfokú tanárok képzése sajátos területe a tanárképzésnek, mivel középfokon már csak azok tanulnak művészeti iskolákban, akik professzionális szinten művelik az adott művészeti tevékenységet. Az infrastrukturális hátteret ez a körülmény, illetve az adott művészeti ág határozza meg. Jelen esetben – zenei képzésről lévén szó – a zenetanítás és az ahhoz tartozó tanárképzés egyaránt hatalmas és professzionális hangszerpark fenntartását teszi szükségessé. A hangszerek rendeltetésszerű tárolása, használata, fenntartása és szállítása önmagában is számos járulékos költséget generál, speciális eszközök és módszerek alkalmazását kívánja. Az előbbieken túlmenően a gyakorlóiskolai művész-tanárképzés specialitásai:
 
  • a tantermekben szeparáltan, de a tanítási folyamat követését nem akadályozó módon kell tartózkodnia a tanárjelölteknek,
  • a próbatanítások rendszeres rögzítésének, visszajátszásának és elemzésének lehetőségét meg kell teremteni,
  • rendelkezésre kell állnia azoknak a pedagógiai kiadványoknak, középiskolai segédanyagoknak, amelyekkel a mestertanár útmutatásai szerint megismerkednek,
  • rendelkezésre kell állnia azoknak az eszközöknek, amelyek a modern oktatási módszerek (interaktív oktatás, differenciált oktatás, integrált nevelés, tehetséggondozás stb.) bemutatásához és alkalmazásához szükségesek.
 
A projektelem keretében megújul a gyakorlóiskolai képzést szolgáló hangszerpark (zongorák, egyéb nagy testű hangszerek, ütőhangszerek) és tartozékai, az oktatást szolgáló bútorok, mobíliák (pl. kottaállványok). A Bartók Konzervatóriumot korszerű oktatástechnikai és IKT eszközökkel szereljük fel (AV eszközök, interaktív táblák, porfilces táblák, multimédiás számítógépek, stb.). Az előbbi eszközöket oktatási segédletek, kották és egyéb, a konzervatóriumi oktatással és a tanárképzéssel összefüggő információs eszközök beszerzése teszi teljessé. A fejlesztés tárgyi eleme a konzervatóriumi – gyakorlóiskolai képzés sajátosságaiból következően a középfokú és a felsőfokú zenei oktatásban résztvevőket egyaránt érinti, így az Egyetem képzési rendszerének teljes vertikumára közvetlenül kihat.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár