Használati és térítési díjak

Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől
 
I. Könyvtárhasználat, beiratkozás
 
1.) Graduális (BA, MA) hallgatók
 
1.1. Alapszintű könyvtárhasználat:
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 6 nyomtatott és 2 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény értelmében díjmentes
 
1.2. Bővített használat:
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 15 nyomtatott és 5 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: 500 Ft/év
 
1.3. Kutatói olvasójegy:
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban, a Hangtárban és a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban
Tartalma: 30 nyomtatott és 10 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése, valamint távoli hozzáférés az elektronikus adatbázisokhoz
Ára: 1500 Ft/év
 
2.) Doktori hallgatók
 
2.1. Alapszintű könyvtárhasználat
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 10 nyomtatott és 4 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény értelmében díjmentes
 
2.2. Bővített használat
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 20 nyomtatott és 8 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: 500 Ft/év
 
2.3. Kutatói olvasójegy
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban, a Hangtárban és a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban
Tartalma: 50 nyomtatott és 15 AV dokumentum egyidejű kölcsönzése, valamint távoli hozzáférés az elektronikus adatbázisokhoz
Ára: 1500 Ft/év
 
3.) Külsős olvasók
 
3.1. Alapszintű szolgáltatások
Érvényes: a Központi Könyvtárban
Tartalma: 6 nyomtatott dokumentum egyidejű kölcsönzése
Ára: 4000 Ft/év vagy 2500 Ft/6 hónap
 
3.2. Emelt szintű szolgáltatások
Érvényes: 1 naptári évre a Központi Könyvtárban és a Hangtárban
Tartalma: 10 nyomtatott és 4 AV dokumentum (DVD kivételével) egyidejű kölcsönzése
Ára: 6000 Ft/év vagy 3500 Ft/6 hónap
 
3.3. Kutatójegy
Érvényes: a Központi Könyvtárban, a Hangtárban és a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban
Tartalma: 20 nyomtatott és 8 AV dokumentum (DVD kivételével) egyidejű kölcsönzése, valamint távoli hozzáférés az elektronikus adatbázisokhoz
Ára: 7500 Ft/év vagy 4500 Ft/6 hónap
 
4.) Elveszett olvasójegy pótlásának díja: 600 Ft
 
II. Kölcsönzési határidők, hosszabbítás
 
1.) Nyomtatott dokumentumok
 
1.1. Az 5 hónapos kölcsönzési határidő megszűnik.
 
1.2. A normál kölcsönzési idejű könyvek és kották esetében a kölcsönzési határidő kétszer hosszabbítható online, telefonon vagy személyesen.
 
1.3. Az egy hetes kölcsönzési idejű könyvek és kották esetében a kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható online, telefonon vagy személyesen.
 
2.) Hangzó- és videodokumentumok
 
2.1. A DVD-k kölcsönzési ideje egy hétről két hétre módosul. DVD-t csak az Egyetem oktatói és hallgatói kölcsönözhetnek.
 
2.2. A kölcsönözhető dokumentumok esetében a kölcsönzési határidő kétszer hosszabbítható online, telefonon vagy személyesen.
 
3.) Oktatáshoz szükséges anyagok kölcsönzése
 
Az egyetem oktatói a teljes szemeszterre szükséges anyagokat legfeljebb a vizsgaidőszak végéig kölcsönzik. A kölcsönzési határidő mindig a vizsgaidőszak utolsó napját követő könyvtári munkanap. A szemeszterre szóló kölcsönzés nem hosszabbítható.
 
III. A késedelmi díj számítása
 
1.) A késedelmi díjak összege
 
1.1. Normál kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 35 Ft/nap
1.2. Egy hetes kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 100 Ft/nap
1.3. Rövid kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 500 Ft/nap.
1.4. Normál kölcsönzési idejű AV anyagra 200 Ft/nap.
1.5. Rövid kölcsönzési idejű AV dokumentumra 500 Ft/nap.
 
2.) A számítás módja
 
2.1. A késedelmi díj számítása minden esetben addig tart, amíg a Könyvtár át nem adja a tartozást a Főtitkári Irodának. Ekkor a kölcsönzött dokumentumot a Könyvtár elveszettnek nyilvánítja.
 
2.2. Az átadás pillanatában a kölcsönzés lezárásra kerül, az olvasó tartozása ettől a pillanattól a felhalmozódott késedelmi díj, a tartozás kezelési költsége (postaköltség), az elveszett dokumentum pótlási vagy eszmei értéke, valamint a dokumentum elvesztésének kezelési költsége.
 
2.3. A pótlási érték egyedileg kerül megállapításra. Beszerezhető dokumentum esetén az új mű beszerzési ára a beszerzés összes költségével (postaköltség, csomagolási díj) együtt, nem forgalmazott dokumentum esetén antikvár aukciós érték, illetve ennek hiányában becsérték. A pótlási érték nem lehet kevesebb, mint 3000 Ft.
 
2.4. A dokumentum elvesztésének kezelési költsége dokumentumonként 500 Ft.
 
2.5. Ha az olvasó az elvesztett dokumentumot a Könyvtárhasználati Szabályzat szerint pótolja, az elvesztéshez kötődő összes költség alól mentesül.
 
Budapest, 2013. július 31.
 
Dr. Kocsis Géza
könyvtárigazgató

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár