Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár

Szakirányú továbbképzés neve: zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szak

Munkarend Fin.forma Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév) Képzés helye Képzési terület
Esti Önköltséges 160.000 Ft 4 Budapest Pedagógusképzés

 

 

Részvétel feltétele:

1. Alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben szerzett, zenetanári, zeneművész-tanári vagy ének-zene tanári szakképzettséget igazoló oklevél és legalább 10 év pedagógus-munkakörben eltöltött (munkáltatói igazolással hitelesített) szakmai gyakorlat. A szakmai tapasztalat időtartamának számítását azon tanév (vagy félév) első napjához képest kell számítani, amelyre irányuló felvételi eljárásban a jelentkező részt vesz.

2. Felvételi vizsga sikeres teljesítése

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen)

Jelentkezési határidő a 2018/19-es tanévre: 2018. július 25. (szerda)

 

A felvételi részei:

1.) Beadandó dokumentum, mely a jelentkező zenetanári munkáját mutatja be.

Elemei:

  • 1 óravázlat a jelentkező saját reflexióival
  • Szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél arról, hogy a továbbképzés hogyan kapcsolódik a jelentkező saját szakmai munkájához, terveihez.
  • Munkáltatói igazolás(ok)

Elérhető pontszám: 35 pont

Amennyiben a jelentkezőnek a beadandó dokumentumra kapott pontszáma nem éri el a 20 pontot, úgy nem jut tovább a gyakorlati vizsgára, felvételi összpontszáma pedig 0.
 

2.) Gyakorlati vizsga: szóbeli vizsga.

Elérhető pontszám: 15 pont
 

Elérhető maximális pontszám összesen: 50 pont

 

A jelentkezés módja:

2018. június 1-ig kell eljuttatni a beadandó dokumentumot és a letölthető adatlapot

  • postai úton vagy személyesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. címre, a Tanulmányi Osztálynak címezve

 

A gyakorlati vizsgára továbbjutó jelentkezőket behívó levélben értesítjük. A felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján az egyetem a gyakorlati vizsga szervezéséért jelentkezésenként 3.500 Ft. külön eljárási díjat állapított meg, melyet a behívó levélhez mellékelt csekken a gyakorlati vizsga időpontjáig kérünk befizetni. A befizetést a felvételi regisztráció során a csekkszelvénnyel vagy annak másolatával igazolni kell.

A Felvételi Vizsgáztató Bizottság javaslata alapján a jelentkezők felvételéről a rektor dönt.

Az Egyetem a felvételről szóló döntését írásbeli határozatban, legkésőbb a jelentkező felvételi vizsgájának utolsó napját követő 45 napon belül közli a jelentkezővel.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár