Felvételi követelmények népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, népzeneelmélet-tanár szakirányon

Citera/koboz/tekerő főtárgy

Citera – kötelező rész

 1. Két, hagyományos citerajátékot bemutató összeállítás előadása az alábbi lista alapján, amely vagy egy adatközlő, vagy egy tájegység dallamai alapján készült.
 2. Az alábbi citerás adatközlők itt felsorolt dallamainak ismerete a Magyar citerás antológia sorozat alapján (MCA I-IV.).

Emellett a pályázó legyen képes kotta alapján szolmizálva elénekelni, illetve citerás hangnembe transzponálva eljátszani egy közismert magyar népdalt. A népdalokat a vizsgáztatók választják ki a meghallgatás során.


Tuka Zsigmond – Kisújszállás (Jász-Nagykun-Szolnok)

MCA I/09. Hej halászok, halászok (1965), MCA I/10. Kisújszállás körül van ibolyával (1965), MCA I/11. Házunk előtt rostálják már a búzát (1965), MCA II/27. Zöld búzában szedeget a vadgalamb (1991), MCA II/28. Házunk előtt rostálják már az árpát (1991), MCA III/6. Szép a gyöngyvirág egy csokorba (1978)
 

Papp Rókus – Tiszaújfalu (Bács-Kiskun)

MCA III/1. Ha felmegyek a bugaci halomra (1966), MCA III/2. Lóra csikós, lóra (1966), MCA III/3. Nem idevaló születésű vagyok én (1966),  
 

Sajti Mihály – Sarkad (Bihar)

MCA I/5. Kutya paraszt (1967), MCA I/6. Haza legény haza, haza már (1967), MCA I/7. Összefolyik a Tisza a nagy Dunával (1967), MCA I/8. Átalmennék én a Tiszán (1967)
 

Vass Sándor – Csurgó (Somogy) /diatonikus citera, ének/

MCA I/56. Hol lakik kend bácsi Kutason (1959), MCA I/58. Megismerni a somogyi menyecskét (1959), MCA I/60. Esik eső, esik (1959), MCA III/51. Üröm, üröm, fehér üröm (1965), MCA III/52. Hüccs ki disznó a berekből (1965), valamint MCA III/53.
 

Orbán István – Kadarkút (Somogy) /diatonikus citera/

MCA III/54. Szürke szamár szomorkodik (1964), MCA III/55. Kanásztánc (1964), valamint MCA III/56., MCA IV/48., MCA IV/49.
 

Badacsonyi Lajos – Zalavég  (Zala) /kromatikus és diatonikus citera, ének/

MCA III/44. Sobri Jóska híressége (2005), MCA III/47. Kanásztánc (2006), valamint MCA III/45., MCA III/46.
 

Mező Józsefné Bozsik Margit – Emőd-Istvánmajor (Borsod-Abaúj-Zemplén)

MCA II/45., MCA II/47., MCA II/53., MCA II/54., MCA III/21., MCA III/22., MCA III/23., MCA III/24., MCA IV/32., MCA IV/34., MCA IV/35.
 

Balogh József – Mohács (Baranya)

MCA II/59., MCA II/60.
 

Takács József – Szentlőrinc (Baranya)

MCA II/68., MCA II/69.
 

Takács Józsefné – Szentlőrinc (Baranya)

MCA II/70., MCA II/71., MCA II/72., MCA III/39., MCA III/40., MCA III/41., MCA III/42., MCA III/43.
 

Cuci József – Hódmezővásárhely (Csongrád)

MCA III/7., MCA III/8., MCA III/9., MCA IV/18., MCA IV/19., MCA IV/20., MCA IV/21.
 

Maszlag Józsefné Mecs Balogh Mária – Szentes (Csongrád)

MCA III/10., MCA III/11., MCA III/12., MCA III/13., MCA III/14., MCA III/15.
 

Bilibók Béla – Gyimesfelsőlok-Ugrapataka (Csík)

MCA III/30., MCA III/31., MCA III/32., MCA III/33.
 

Balatinc István – Hedrehely (Somogy)

MCA III/48., MCA III/49., MCA III/50.
 

Szilasi Mihály – Felsőmuzslya (Torontál)

MCA IV/22., MCA IV/23., MCA IV/24.
 

Albert István – Mátraszentimre-Bagolyirtás (Heves)

MCA IV/36., MCA IV/37., MCA IV/38.
 

Koller József – Dunafalva (Baranya)

MCA II/63., MCA II/64., MCA II/65., MCA II/66.
 

Ónodi Lajos – Csíkborzsova (Csík)

MCA IV/53.
 

Demeter Sándor – Csíkborzsova (Csík)

MCA IV/54., MCA IV/55.
 

Szilágyi Sándor – Magyarvista (Kolozs)

MCA IV/56., MCA IV/57., MCA IV/58., MCA IV/59., MCA IV/60.
 

Citera – kötelezően választható rész

Két nagy tájegység, az Alföld és a Dunántúl népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás tartalmazzon parlando-rubato előadású dallamot, valamint tánczenét is (maximum 4-4 percben).
 

Koboz – kötelező rész

Az alábbi kobzos adatközlők itt felsorolt dallamainak ismerete, valamint két, a hagyományos kobozjátékot bemutató összeállítás előadása az alábbi lista alapján.
 

Táncdallam szólóban:

Gyöngyös György (Lujzikalagor, Bacău) dallamai Kallós Zoltán 1965-ös gyűjtéséből

Forgós (ZTI AP 06277e); Magyaros (ZTI AP 06349c); Kezes (ZTI AP 06277b; ZTI AP 06349e)

Paun Vasile (Rădoaia, Bacău) dallamai Kobzos Kiss Tamás 1994-es gyűjtéséből

Öreg magyaros; Öreges öves; Gergelem; Magyaroska
 

Táncdallam kobozkísérettel:

Kobzos Kiss Tamás 1994-es gyűjtéséből (Fehér Márton – hegedű, Paul Vasile – koboz)

Musama (ZTI Mg 06495); Serény magyaros (ZTI Mg 06495); Kezes (ZTI Mg 06495); Kettős (ZTI Mg 06495), Gergelytánc éneke (ZTI Mg 06495); valamint Domokos Pál Péter és Jagamas János gyűjtéséből (Gábor Antal – hegedű, Gyöngyös György – koboz) A menyasszony fogadása (ZTI AP 03965c)
 

Ének kobozkísérettel:

Gyöngyös György (Lujzikalagor, Bacău) dallamai Kallós Zoltán 1965-ös gyűjtéséből

Kicsi lovam térdig megyen a sárba (ZTI AP 06349d); Negyvenkettő, negyvenhárom, negyvennégy (ZTI AP 09329e); Tavaszi szél utat száraszt (ZTI AP 09329f); Mikor megyek hazafelé (ZTI AP 09330d);
 

Koboz – kötelezően választható rész

Két összeállítás a hagyományos kobozjáték stílusjegyeinek figyelembevételével.

1. Énekes dallamok kobzos parafrázisa Domokos Pál Péter 1929-es és 1932-es moldvai gyűjtése alapján

2. Moldvai táncdallamok kobzos parafrázisa hegedűs, furulyás és/vagy kavalos dallamok nyomán

 

A hivatkozott dallamok forrásai:

 

Tekerőlant – kötelező rész

 1. Két összeállítás: egy szentesi/Szentes környéki (Szenyéri Dániel, Balla István, Sipos József) és egy csongrád környéki tekerős (Bársony Mihály, ‘Cselédes’ Varga Mihály, Sinkó János) konkrét hangfelvétele alapján max. 4-4 percben, melyekben a parlando-rubato előadásmódú dallamok mellett kivétel nélkül szerepelnek a tekerő repertoárjára jellemző tánctípusok zenéi is (oláhos, lassú csárdás, friss csárdás).
   
 2. Egy, a vizsgáztatók által kiválasztott dallam szolmizálása, hangszerre való transzponálása, eljátszása.

 

Tekerőlant – kötelezően választható rész

Két összeállítás: az Alföld vagy a Dunántúl eredetileg énekes vagy más adott hangszeren (citera, furulya, duda) megszólaltatott zenei anyagából max. 4-4 percben.

 

Népzeneelmélet főtárgy – kötelező rész

Írásbeli

1. Feleletválasztós teszt a magyar népzene témakörében az alább megadott szakirodalom alapján

2. Zenefelismerés: A Magyar népzenei antológia DVD-ROM anyagából 125 példa (a példák adatai megtekinthetők és a felvételek meghallgathatók itt). A felismerésnél a dialektus, a tájegység és a műfaj meghatározása a feladat.

3. Népzenei lejegyzés: hangfelvételről egy-egy vokális és hangszeres egyszólamú magyar népi dallam lejegyzése diktálás után.
 

Szóbeli

1. Memoriter: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje CD-ROM kiadvány anyagából 60 népdal éneklése emlékezetből, szöveggel. (A dalok megtalálhatók és meghallgathatók itt).

2. Egy népdal szolmizálása emlékezetből, a memoriter anyagából

3. Egy népdal szolmizálása lapról, majd elemzése

 

Népzeneelmélet főtárgy – kötelezően választható rész

Két különböző – szabadon választott – elméleti téma szóbeli kifejtése a megadott szakirodalom alapján:
 • egy magyar népzenei dialektusterület jellemzése, és az alábbi témakörök egyikének ismertetése:

- a magyar népdalok ritmusa és szótagszáma
- a magyar népdalok szerkezete, dallamvonala és hangterjedelme
- a magyar népdalok hangkészlete, hangneme
- a magyar népzene ősrétege
- a magyar népdal új stílusa
- a magyar népies műdalok jellemzői és hatásuk a magyar népzenére


A népzeneelméleti vizsgarészekhez megadott kötelező szakirodalom:

 

Zeneelmélet-szolfézs

Zeneelmélet

 • Klasszikus összhangzattan alapjainak ismerete.
 • Egyszerűbb összhangzattani menetek játszása zongorán diktálás után és hallás utáni felismerése.

Szolfézs

 • Középnehézségű mű lapról éneklése.
 • Hangközök, hangsorok, alaphangzatok ismerete, hallás utáni felismerése, éneklése.
 • Diktálás zongorán (kétszólamú klasszikus, vagy egyszólamú 20. századi zenei idézet)

 

Zongora kötelező

 • 1 Bach mű (18 kis preludium, vagy a Kétszólamú Invenciók kötetekből)
 • 1 Bartók mű (Gyermekeknek vagy Mikrokozmoszból)
 • 1 klasszikus darab (szonatina vagy szonáta tétel)

 

Pályaalkalmassági vizsgálat

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc

 

Általános információk a felvételi eljárás rendjéről

felvi.hu

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár