Felvételi követelmények zeneszerző szakirányon

 

Zongora:

2 darab eljátszása fejből: J. S. Bachtól legalább egy invenciót, egy klasszikus szonátát, egy romantikus előadási darabot vagy XX. századi (esetleg kortárs) zeneművet.

 

Formatan és analízis (írásbeli és szóbeli):

Teszt Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai című könyve alapján

   valamint

a) egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű (műrészlet) analízise

   vagy

b) egy XX. századi instrumentális és egy elektroakusztikus zenei mű (műrészlet) analízise

 

A szóbeli vizsgarész keretében történik az írásbeli rész kiértékelése

 

Hangszerelés:

  • helyben megoldandó feladat: egy romantikus vagy XX. századi zongoramű néhány ütemének meghangszerelése a darab stílusának megfelelő nagyzenekarra
  • a felvételi vizsgán bemutatandó, hozott anyag: a jelentkező hangszerelési ismereteinek, készségének bemutatása (egy romantikus és egy XX. század első felében készült mű nagyzenekarra történt hangszerelésével)

vagy

  • helyben megoldandó feladat: 4 szólamú mű digitális hangszerelése mintavevő és szekvencer szoftver használatával

    

Partitúraolvasás:

  • Egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű partitúrájának lapról olvasása

vagy

  • kortárs grafikus kotta elemzése

 

Pályaorientáció:

Szabad beszélgetés, melynek során a jelentkező számot ad a zeneszerzéssel kapcsolatos ismereteiről, zenei műveltségéről, saját alkotói elképzeléseiről, céljairól.

 

Főtárgy vizsga:

I. Kötelező rész

Szabad kompozíció:

a) egy vokális és egy instrumentális mű (vagy műrészlet) bemutatása

A két mű közül az egyik lehetőleg nagyobb hangszeregyüttesre készüljön. Mindkét műben elektronikus zenei eszközök is alkalmazhatók (hangszalag, élő elektronika, számítógépes zene, MIDI, stb.). Amennyiben a két mű közül egyik sem használ elektronikus zenei eszközöket, akkor ajánlott még egy elektronikus zenei kompozíció vagy etüd bemutatása is. 

   vagy

b) egy rögzített szalagdarab és egy élő elektronikát alkalmazó mű (akusztikus hangszer használatával) bemutatása

A bemutatandó művek (műrészletek) összidőtartama nem lehet több 25-30 percnél.

 

Stílusgyakorlatok:

  • 1 (legalább háromszólamú) fúga J. S. Bach nyomán (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
  • 1 bécsi klasszikus szonáta vagy szonátarondó tétel (Haydn, Mozart vagy Beethoven nyomán) (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
  • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi zeneszerző stílusában

 

II. Kötelezően választható rész


A) a zeneszerzés és elektronikus zenei szakirányról jelentkezők számára ajánlott

 

Írásbeli:

Az elektronikus zene alapjai: teszt

A teszt tematikája:

  • az elektronikus zene története (Edgare Varése, konkrét zene/Párizs, elektronikus zene/Köln, IRCAM/Párizs, RAI/Milano, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Alvin Lucier, Jean-Claude Risset, John Chowning, Jonathan Harvey,)
  • a hang alapvető paraméterei: frekvencia, amplitudó, amplitudó-burkológörbe,
  • a hangzások reprezentációi (hullámforma, 2D spektrum, szonogram)
  • a hang felépítése, hangzástípusok (harmonikus hang, inharmonikus hang, zaj)
  • hangrendszerek, hangolások
  • a digitalizált hang paraméterei (mintavételi frekvencia, Nyquist törvény, bitszám)
  • hangszintézistechnikák (additív, szubtraktív, FM, granuláris szintézis)

 

Szóbeli:

Az elektronikus zene alapjai: egy gyakorlati feladat megoldása számítógépen

3 feladat közül lehet választani:

  • montírozás ProTools (vagy más DAW) progammal
  • algoritmikus zene írása MAX/MSP (Pd) programmal
  • hangszintézis MAX/MSP vagy Csound (Pd, SuperCollider) programmal

Tájékoztató megjegyzés: azoknak a jelentkezőnek, akik elektronikus zenei tantárgyakat az MA szakra való belépéshez szükséges alapképzés keretében nem tanultak (pl. hangszeres vagy más elméleti szakirányról felvételiznek, vagy külföldi, az Egyetem képzésétől eltérő tartalmú zeneszerzés képzésben vettek részt), az MA képzés első éve során teljesíteniük kell a 2 féléves „Elektronikus zeneszerzés alapjai" c. tantárgyat.

 

vagy:

 

B) az alkalmazott zeneszerzés szakirányról jelentkezők számára ajánlott

 

Főtárgy vizsga:

A jelölteknek be kell mutatniuk a színház és film területén végzett eddigi munkásságukat, és demonstrálni a pályán való jártasságukat.

 

Pontozás:

Összpontszám: 100

Ebből 2 a többletpontok számára fenntartva.

  • zeneszerzés főtárgy – kötelező rész: 62 pont
  • zeneszerzés főtárgy – kötelezően választható rész: 10 pont
  • hangszerelés: 10 pont
  • formatan és analízis (írásbeli és szóbeli): 6 pont
  • partitúraolvasás: 2 pont
  • zongora kötelező: 6 pont
  • pályaorientáció: 2 pont

 

Elsőként hangszerelés, formatan és analízis, partitúraolvasás, zongora kötelező és a pályaorientáció.

Vizsgákon vesz részt a jelentkező. Amennyiben e vizsgákon együttesen nem ér el 15 pontot, ill. e vizsgák valamelyikén 0 pontot szerez, ill. a formatan és analízis vizsgán nem ér el legalább 3 pontot, a zongora kötelező vizsgán legalább 3 pontot, úgy nem jut tovább zeneszerzés főtárgy vizsgákra, felvételi összpontszáma pedig 0.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár