Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus oboaművész szakirányon

Főtárgy:

2 szabadon választott gyakorlat az alábbi kötetekből:

  • F. Gillet: 25 Etűd
  • A. Debondue: 32 Etűd
  • G. Prestini: 12 EtűdElőadási darabok:

1. J. S. Bach: g-moll szonáta BWV 1020
2. F. Krommer: F-dúr Konzert I-II. tétel
                 vagy
    L. A. Lebrun: d - moll Konzert (Nr.1.)  I-II. tétel
3. Szabadon választott romantikus vagy XX. századi mű
 

Az előadási darabok közül legalább egy kotta nélkül játszandó!

 

Elmélet (írásbeli):

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár