Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus oboaművész szakirányon

Főtárgy:

2 szabadon választott gyakorlat az alábbi kötetekből:

  • F. Gillet: 25 Etűd
  • A. Debondue: 32 Etűd
  • G. Prestini: 12 EtűdElőadási darabok:

1. J. S. Bach: g-moll szonáta BWV 1020
2. F. Krommer: F-dúr Konzert I-II. tétel
                 vagy
    L. A. Lebrun: d - moll Konzert (Nr.1.)  I-II. tétel
3. Szabadon választott romantikus vagy XX. századi mű
 

Az előadási darabok közül legalább egy kotta nélkül játszandó!

 

Elmélet (írásbeli):

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.