Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus mélyhegedűművész szakirányon

Főtárgy:

 

  • Egy skála 3 oktávon keresztül, hármashangzat felbontásokkal
  • Egy tetszés szerinti Vieux etüd, vagy Lukács etüd No.8.
  • Bach: Kromatikus fantázia

vagy bármelyik fúga bevezető tétellel (hegedű szólószonátákból/partitákból)

vagy d-moll chaconne

  • Egy versenymű saroktétele

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.