Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus mélyhegedűművész szakirányon

Főtárgy:

 

  • Egy skála 3 oktávon keresztül, hármashangzat felbontásokkal
  • Egy tetszés szerinti Vieux etüd, vagy Lukács etüd No.8.
  • Bach: Kromatikus fantázia

vagy bármelyik fúga bevezető tétellel (hegedű szólószonátákból/partitákból)

vagy d-moll chaconne

  • Egy versenymű saroktétele

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár