Felvételi követelmények kóruskarnagy szakirányon

Vezénylés

 

Reneszánsz:

- T. Morley: My bonny lass she smileth (The Oxford Book of English Madrigals)

- G.G. Gastoldi: Ove ne vai si in fretta (The Oxford Book of Italian Madrigals)

- C. Monteverdi: Quel augellin che canta (IV. madrigálkötet, Malipiero-féle összkiadás)

 

Romantika:

- F. Mendelssohn-Bartholdy: Auf dem See (Op. 41. No. 6.)

- Liszt Ferenc: Ave maris stella (a capella)

- J. Brahms: Der Falke (Op. 93a Nr.5), Lieder und Romanzen sorozat

 

XX. század:

- Farkas Ferenc: Bakonyi pártabúcsúztató (a Virág és pillangó c. kötetből)

- Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek

- Bartók Béla: Bánat

 

A felvételizőnek behatóan, kotta nélkül kell ismernie a műveket, a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindegyik fenti csoportból – a felvételi bizottság választása alapján - egy darabot.

 

Ének

 

- 1 barokk, vagy klasszikus műdal, vagy ária

- 1 romantikus, esetleg XX. századi műdal, vagy ária

- 1 szabadon választott műdal, népdalfeldolgozás vagy ária éneklése zongorakísérettel.

 

A darabokat emlékezetből, eredeti nyelven kell előadni, de a kiválasztott műsorban szerepelnie kell legalább egy magyar nyelvű darabnak. Zongorakísérőt az egyetem biztosít.

 

Zongora

 

- J.S.Bach: 1 prelúdium és fúga (WK) vagy egy ciklikus mű 2 tétele (gyors-lassú)

- 1 klasszikus szonátatétel (Haydn, Mozart, Beethoven)

- 2 előadási darab (közülük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Elméleti tárgyak (csak írásbeli)

 

- Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

- Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

- Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár