Felvételi követelmények kóruskarnagy szakirányon

Vezénylés

 

Reneszánsz:

- T. Morley: My bonny lass she smileth (The Oxford Book of English Madrigals)

- G.G. Gastoldi: Ove ne vai si in fretta (The Oxford Book of Italian Madrigals)

- C. Monteverdi: Quel augellin che canta (IV. madrigálkötet, Malipiero-féle összkiadás)

 

Romantika:

- F. Mendelssohn-Bartholdy: Auf dem See (Op. 41. No. 6.)

- Liszt Ferenc: Ave maris stella (a capella)

- J. Brahms: Der Falke (Op. 93a Nr.5), Lieder und Romanzen sorozat

 

XX. század:

- Farkas Ferenc: Bakonyi pártabúcsúztató (a Virág és pillangó c. kötetből)

- Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek

- Bartók Béla: Bánat

 

A felvételizőnek behatóan, kotta nélkül kell ismernie a műveket, a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindegyik fenti csoportból – a felvételi bizottság választása alapján - egy darabot.

 

Ének

 

- 1 barokk, vagy klasszikus műdal, vagy ária

- 1 romantikus, esetleg XX. századi műdal, vagy ária

- 1 szabadon választott műdal, népdalfeldolgozás vagy ária éneklése zongorakísérettel.

 

A darabokat emlékezetből, eredeti nyelven kell előadni, de a kiválasztott műsorban szerepelnie kell legalább egy magyar nyelvű darabnak. Zongorakísérőt az egyetem biztosít.

 

Zongora

 

- J.S.Bach: 1 prelúdium és fúga (WK) vagy egy ciklikus mű 2 tétele (gyors-lassú)

- 1 klasszikus szonátatétel (Haydn, Mozart, Beethoven)

- 2 előadási darab (közülük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Elméleti tárgyak (csak írásbeli)

 

- Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

- Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

- Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.