Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus hárfaművész szakirányon

Főtárgy:

 

Kötelező anyag:

lapról olvasás
 

Szabadon választott:
Kb. 25 perces műsor, melynek tartalmaznia kell három különböző stílust (pl. barokk, romantika, XX. század)


 

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.