Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus gordonművész szakirányon

Főtárgy:

 

 • Két etűd, melyek közül az egyik szabadon választott, a másikat pedig a felvételi előtt egy hónappal kapja kézhez a jelentkező.
   
 • Egy rövid előadási darab (szóló vagy kíséretes, kotta nélkül előadva)
   
 • Egy szonáta gyors és lassú tétele
   
 • Egy versenymű gyors és lassú tétele (kotta nélkül előadva)
   
 • Zenekari szólamrészlet lapról olvasása
   
 • A szonáta és a versenymű különböző stílusú mű legyen.


Ajánlott anyag:

 • előadási darab: Bach csellószvit tétel, Koussewitzky, Bottesini darabjai, stb.
 • szonáta: Misek I., II., Hindemith, stb.
 • versenymű: Dittersdorf, Vanhal, Bottesini, Koussewitzky, stb.


A kötelező etűd 2018-ban:

Simandl: Esz-dúr etűd (Simandl nagybőgőiskola, VII. füzet, I. számú etűd, Allegro moderato)

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár