Felvételi követelmények régi-zene hangszerművész - fortepiano szakirányon

Főtárgy:

 

Kötelező felvételi anyag:

 

1.) Egy billentyűs fantázia vagy rondó C. P. E. Bach „Kenner und Liebhaber" sorozatából

 

2.) Egy Haydn-, Mozart- vagy Beethoven-szonáta (Beethoven esetében Op. 31-nél nem későbbi mű)

 

Hangszerkövetelmény a felvételi vizsgán:

 

A kötelező felvételi anyagot Chris Maene hangszerépítő mester Anton Walter fortepiano-kópiáján (430'-as hangoláson) kell játszani. A LFZE a felvételi vizsgát megelőző négy hétben legalább három (3-3 órás) gyakorlási lehetőséget biztosít a felvételi vizsgán használt hangszeren, egyéni egyeztetés alapján.

 

A felvételi vizsgán nem kötelező fejből játszani.

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár