Felvételi követelmények régi-zene hangszerművész - fortepiano szakirányon

Főtárgy:

 

Kötelező felvételi anyag:

 

1.) Egy billentyűs fantázia vagy rondó C. P. E. Bach „Kenner und Liebhaber" sorozatából

 

2.) Egy Haydn-, Mozart- vagy Beethoven-szonáta (Beethoven esetében Op. 31-nél nem későbbi mű)

 

Hangszerkövetelmény a felvételi vizsgán:

 

A kötelező felvételi anyagot Chris Maene hangszerépítő mester Anton Walter fortepiano-kópiáján (430'-as hangoláson) kell játszani. A LFZE a felvételi vizsgát megelőző négy hétben legalább három (3-3 órás) gyakorlási lehetőséget biztosít a felvételi vizsgán használt hangszeren, egyéni egyeztetés alapján.

 

A felvételi vizsgán nem kötelező fejből játszani.

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.