Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - zeneismeret szakirányon

 

 A szakirány csak angol nyelven indul, a kecskeméti Kodály Intézetben!

 

A felvételi vizsga alapkövetelményei:
 - biztos hallás és lapról olvasási készség
 - a teljes klasszikus összhangzattan ismerete
 - népzenei alapismeretek
 - legalább középfokú zongoratudás
 - kifejező éneklési készség

 

A felvételi gyakorlati vizsga 2 részből áll (szóbeli, írásbeli). Szerezhető pontszám összesen 200.

 

 • Zeneelmélet írásbeli: 30 pont (feladatonként 15-15 pont)
 • Zeneelmélet szóbeli: 30 pont
 • Szolfézs írásbeli: 30 pont (feladatonként 15-15 pont)
 • Szolfézs szóbeli: 30 pont (feladatonként 15-15 pont)
 • Zongora: 30pont
 • Magánének: 30 pont
 • Népzene (szóbeli vizsga): 20 pont

 

 

Írásbeli (zeneelmélet, szolfézs):

1.) barokk vagy klasszikus zeneműrészlet szélső szólamainak és harmóniáinak (fokszámokkal)

     lejegyzése, diktálás után

2.) fokszámokkal megadott harmónia-sor négyszólamú kidolgozása

3.) kétszólamú tonális zeneműrészlet lejegyzése, diktálás után

4.) egyszólamú, 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése, diktálás után

 

Szóbeli (zeneelmélet, szolfézs):

1.) klasszikus harmóniamenetek és modulációk zongorázása, diktálás után

2.) lapról olvasás:

     - egyszólamú, 20. századi zeneműrészlet;

     - egy egyszerű dal és kísérete

 

Népzene:


Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.
 

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.
 

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a 
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

 

A népdalok a  www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).

Magánének:

Két különböző stílusú, zongorakíséretes műdal, esetleg népdalfeldolgozás, kifejező éneklése kotta nélkül. A kettő közül az egyik magyar, a másik eredeti (idegen) nyelven. A felvételi vizsgán a zongorakísérőt biztosítjuk.

 

Zongora:

1.) legalább három, különböző stílusú darab színvonalas előadása (pl. Bach 2- vagy 3-szólamú invenció vagy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier kötetből; Haydn/Mozart szonáta nyitótétel; Bartók Mikrokozmosz III-VI. füzetből) – a hozott anyagból a bizottság kettőt választ ki

 

2.) lapról olvasás helyben kapott kottából

 

A felvételi vizsgára vizsgalapot kérünk négy példányban, amelyen a hallgató feltünteti a vizsgára hozott zongora és népzenei anyagot.