Felvételi követelmények előadóművészet - jazz szaxofon szakirányon

Főtárgy:

Klasszikus:

  • Dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato) a következő hangnemekben: C, G, D, A, E, H, Fisz, F, B, Esz, Asz, Desz dúrban illetve a párhuzamos mollokban.
  • 1 klarinét, esetleg fuvola előadási darab stílusos előadása kottából vagy kívülről.

Jazz:

  • 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (téma - improvizáció - téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
  • Egy leírt improvizációból való részlet (1-2 periódus) stílusos előadása. Csak kiemelkedő szaxofon művész (Parker, Gordon, Coltrane, Brecker stb.) transzkripciója mutatható be. A leírt rögtönzés egy példányát a felvételi bizottságnak kell benyújtani. (Ha a felvételiző más úton nem tudná beszerezni, ezek az anyagok a Jazz Tanszék szaxofon szakján fénymásolásra kölcsönkérhetők.)
  • Mintegy 10 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban. (Témák stílusos frazírozással; két-három darabra rögtönözni is kell.)
  • Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, három hangnemben (C, F, B dúrban).
  • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum blattolása, lehetőleg a stílusnak megfelelő frazírozással.

 

 

Kötelező tárgyak:

 

a) Zongora kötelező:

 

- A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.

 

- A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.

 

- A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról.

 

- Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.

 

- A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

 

b) Szolfézs és zeneelmélet:

 

Szolfézs írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.


Témakörök:

A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.

- A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.

- A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.

- A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.

- A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.

- Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.

- 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.

- 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.


Zeneelmélet szóbeli vizsga


Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár