Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - elektronikus zenei médiaművészet szakirányon

 

Főtárgy:

 • A jelentkező korábbi zenei alkotómunkáiról készült portfolió bemutatása felvételről vagy élő előadásban
 • Körülbelül 1 perc hosszúságú etüd realizálása és bemutatása Audacity és SPEAR hangszerkesztő szoftverek segítségével. A feladat végrehajtására a jelentkezőknek max. 2 óra áll rendelkezésére.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • speciális hallásteszt (hangszín- hangközfelismerés és -emlékezet vizsgálata)
 • általános teszt: intelligencia felmérése, zenei, művészeti és számítógépes ismeretek felmérése
 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása 8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, tonális hangközlánc, hármashangzatok és fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)


Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J.S.Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után

 

b) Zongora kötelező:

Elsősorban zongora, vagy egy más akusztikus illetve eletronikus hangszeren való jártasság bemutatása.


Zongora:

 • Bach: 18 kis prelúdium egyike
 • Klasszikus szonatina első tétele (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, Szonatina album)
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz II. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzene:

Követelmény:

a megadott népdalok stílusos eléneklése, szöveggel (1 versszakkal), valamint a mellékelt népzene, magyar népzene összefoglaló tartalmának ismerete.

Az összefoglaló megtekinthető a kapcsolódó linken (lásd a hivatkozást az oldal alján)!

 

A népdalok forrása: Kodály Zoltán: A magyar népzene: Példatár (szerk. Vargyas Lajos)

 

1.       Leszállott a páva, 

2.       Az hol én elmenyek

12.     Kicsi madár jaj de fenn szállsz                                      

27.     Sej, rozmaring, rozmaring                                           

67.     Akkor szép az erdő, mikor zöld

85.     Hajnallik, hajnallik

114.   Erdők, völgyek, szűk ligetek

142.   Árva vagyok, nincs gyámolom

154.   Édesanyám, be szépen felneveltél

156.   Nem arról hajnallik, amerről hajnallott

174.   Kemény kősziklának könnyebb meghasadni

185.    Rozmaringot ültettem pohárba

206.    Szépen szól a kis pacsirta

225.    Két út van előttem

250.    Apró murok, petrezselëm

252.    Arra gyere, amőre én

332.    Elkiáltom magamat/Felső faluvégen 

416.    Apró szëme van a kukoricának

447.    Sárgul már a fügefalevele, hideg akar lenni

448.    Erdő, erdő, kerek erdő, jaj, de messzire ellátszik

 

A népdalok, vagy változataik részben meghallgathatók a www.zti.hu/multimédiás adatbázisok/publikált népzenei felvételek internetcím alatt.

 

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár